Alkoholos fel és lemosószer

1.831 Ft6.449 Ft

Alkoholos, illatosított lemosószer minden mosható szilárd felület mélyreható cseppmentes tisztítására.

Törlés
Cikkszám: 002 Kategória:

Leírás

76 / 100

Alkoholos fel és lemosószer

Leírás:
Alkoholos, illatosított tisztítószer minden mosható szilárd felület mélyreható cseppmentes tisztítására. Szilárd, fényes felületeknél, mint: műanyag, kerámia, kő, porcelán stb. és padlók általában nélkülözhetetlen.

Használati utasítás: Az ajánlott átlagos hígítás lemosásnál: 1%-3% vizes oldat (5 liter vízhez 50-150 ml) Az ajánlott általános hígítás felmosásnál: 8-10 liter vízhez 10-50 ml.

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekektől tartsuk távol.

Tárolása: száraz, hűvös, naptól és sugárzó hőtől mentes raktárban. Élelmiszerektől elkülönítve!

Minőségét megőrzi a gyártástól számított két évig.

ártalmas mérgező gyúlékony

FIGYELEM! pH:7,5

 • H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P261 Kerülje a permet belélegzését.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:
  Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P401 Tárolás: Hűvös, jól szellőző helyen, napfénytől védve.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.

Veszélyt meghatározó összetevő: izopropil-alkohol, etil-alkohol.
Összetétel a 648/2004/EK rendelet szerint: 5%-nál kevesebb: nem ionos felületaktív anyag. Illatanyagot tartalmaz.

További információk

kiszerelés

1 liter, 5 liter