Általános mosópor – Patyolat Super H

4.752 Ft23.752 Ft

Általános mosópor fehér textíliákhoz. Adalékokkal, klórmentes fehérítőkkel, fertőtlenítőkkel együtt használva kiváló tisztító hatás érhető el.

Törlés
Cikkszám: 008 Kategória:

Leírás

74 / 100

Általános mosópor – Patyolat Super H

Leírás:
Általános mosópor fehér textíliákhoz. Adalékokkal, klórmentes fehérítőkkel, fertőtlenítőkkel együtt használva kiváló tisztító hatás érhető el. Fehérítő hatású koncentrált ipari mosópor, alkalmas minden fehérnemű, kórházi textília, háztartási és ipari mosógépben történő mosásához.
Tapasztalatok alapján kiválogatott professzionális összetevőinek köszönhetően makacs szennyeződések eltávolítására is kiválóan alkalmas.
A víz keménysége – megfelelő adagolás mellett – nem befolyásolja hátrányosan a mosópor hatását.

Használati utasítás: Az adagolás mértékét az egyedi körülmények befolyásolhatják.

40°C kevert műszálas fehérnemű
60°C fehér színtartó pamut, len
90°C fehér, főzhető erősen szennyezett.

Ajánlott adagolás g / kg-ban (száraz ruhához)

Vízkeménység foka:LágyKözepesKemény
Főmosás6810
Előmosás141620
Mosás előmosás nélkül182423

Minőségét megőrzi: a gyártástól számított két évig.
Tárolása: száraz hűvös, naptól és sugárzó hőtől mentes raktárban, élelmiszerektől távol.

maró   VESZÉLY

  • H315 Bőrirritáló hatású.
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • P260 A por belélegzése tilos.
  • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, a könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
  • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.

Veszélyt meghatározó összetevő: nátrium-metaszilikát, nátriumperkarbonát, nátrium-(C10-13 szekunder alkil)- benzolszulfonsav

Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: 5 – 15%:oxigénalapú fehérítőszer, zeolitok,< 5%: foszfátok, polikarboxilátok, szappan, anionos és nem ionos felületaktív anyagok illatanyagot tartalmaz.

További információk

kiszerelés

5 kg, 25 kg