Duguláselhárító folyadék

1.831 Ft7.402 Ft

Lúgos kémhatású duguláselhárító, lefolyótisztító folyadék. Alkalmas mosdó, mosogató, WC, piszoár, zuhanytálca stb. lefolyóinak tisztítására, karbantartására, dugulások elhárítására.

Törlés
Cikkszám: 003 Kategória:

Leírás

74 / 100

Duguláselhárító folyadék

Leírás:
Lúgos kémhatású lefolyótisztító folyadék. Alkalmas mosdó, mosogató, WC, piszoár, zuhanytálca stb. lefolyóinak tisztítására, karbantartására, dugulások elhárítására.

Használati utasítás:
Távolítsuk el a lefolyóból a felesleges vizet. A tömény anyagot közvetlenül a lefolyóba öntsük. Hagyjuk 5-30 percig hatni. Bőségesen folyassunk rá vizet. Makacs dugulásoknál a műveletet ismételjük meg.

Ajánlott adagok:

 • Mosdó kagylók: 200 ml;
 • WC csészék: 800 ml;
 • nagy lefolyók: 1,5-2,5 liter

Figyelmeztetés: Más készítményekkel ne keverjük!

Minőségét megőrzi: a gyártástól számított két évig.

maró

FIGYELEM!

 • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
 • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P309+P310 Expozíció vagy rosszullét esetén: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.

Veszélyt meghatározó összetevők: nátrium-hidroxid, kálium-hidroxid. Kérésre biztonsági adatlap kapható.

UN 3266
10L/13kg

További információk

kiszerelés

1 literes, 5 literes