Enzimes mosópor – Patyolat Super C-S

5.024 Ft25.126 Ft

Bioaktív enzimes mosópor. Színes és fehér textíliák mosószere, mely takarékos és minőségi mosást tesz lehetővé.

Törlés
Cikkszám: 006 Kategória:

Leírás

74 / 100

Enzimes mosópor – Patyolat Super C-S

„Az enzimes mosószer”

Leírás:
Bioaktív enzimes mosópor. Színes és fehér textíliák mosószere, mely takarékos és minőségi mosást tesz lehetővé. Tapasztalatok alapján kiválasztott összetevői eleget tesznek vásárlóink azon igényeinek, hogy a textíliák eredeti színét megtartva, azokat kímélve tudnak makacs szennyeződéseket eltávolítani.

Az adagolás mértékét az egyedi körülmények befolyásolhatják!
Mosás 40-55 °C-on: viszkóz, szintetikus alapanyagokból készült finom ruhaanyagok, pamut és hőérzékeny kevert anyagok.
Mosás 40-55 °C-on: pamut, len, poliészter színtartó ruhaneműk

Tárolása: hűvös száraz naptól és sugárzó hőtől távol.
Minőségét megőrzi: a gyártástól számított két évig.

Ajánlott adagolás g/kg-ban (száraz ruhához)

Vízkeménység foka:LágyKözepesKemény
Főmosás6810
Előmosás141620
Mosás előmosás nélkül182123

maró    FIGYELEM!

  • H315 Bőrirritáló hatású.
  • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • P260 A por belélegzése tilos.
  • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
  • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.

Veszélyt meghatározó komponens: dinátrium-metaszilikát

Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: 5 – 15%: zeolitok, 5%-nál kevesebb nemionos felületaktív anyag, anionos felületaktív anyag, szappan, polikarboxikátok, foszfonátok. Enzimeket, illatanyagot tartalmaz.

További információk

kiszerelés

5 kg, 25 kg