Ipari tisztítószer – PC ipari 2

2.189 Ft9.201 Ft

A tisztítószer fő jellemzője a kiváló szennyeltávolító és felületkímélő tisztító hatás, így makacs szennyeződések eltávolításához kiváló.

Törlés
Cikkszám: 014 Kategória:

Leírás

72 / 100

Ipari tisztítószer – PC ipari 2

Leírás:
A termék fő jellemzője a kiváló szennyeltávolító és felületkímélő tisztító hatás.

Ajánlott felhasználás: makacs szennyeződések eltávolításához 1:20 – 1:40 arányban hígítsuk.
A tisztítási technológiától függően vigyük fel a felületre a terméket. Ha a tisztítandó felület engedi, hagyjuk a felületen hatni, ha lehetőség van rá, mechanikusan lazítsuk fel a szennyeződést, majd bőségesen öblítsük le.
Átlagos szennyeződésnél – a technológiától függően – 1:100-tól 1:400-ig hígítsuk a terméket.
Minőségét a gyártástól számított 2 évig megőrzi.

Figyelmeztetés:
Az oldatot ne hagyjuk megszáradni a tisztítandó felületen. Lehetőleg árnyékban alkalmazzuk. A túl forró felületeket taszítás előtt hűtsük le.
Ne használjuk alumínium felületeken, és annak ötvözetein.

maró   VESZÉLY

  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P309+P310 Expozíció vagy rosszullét esetén: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
  • P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.

Minőségét a gyártástól számított két évig megőrzi. Tárolása: hűvös száraz, naptól és sugárzó hőtől mentes raktárban, élelmiszerektől elkülönítve.

Veszélyt meghatározó összetevők: kálium-hidroxid

Összetétel a 648/2004/EK rendelet szerint: 5 – 15% nem ionos felületaktív anyagok, kevesebb, mint 5% EDTA és sói.

További információk

kiszerelés

1 liter, 5 liter