Ipari tisztítószer – PC ipari 2plusz

2.280 Ft9.650 Ft

Az ipari tisztítószer továbbfejlesztett változatának fő jellemzője a kiváló szennyeltávolító és felületkímélő tisztító hatás.

Törlés
Cikkszám: 015 Kategória:

Leírás

72 / 100

Ipari tisztítószer – PC ipari 2plusz

Leírás: A továbbfejlesztett termék fő jellemzője a kiváló szennyeltávolító és felületkímélő tisztító hatás.

Ajánlott felhasználás: makacs szennyeződések eltávolításához 1:20 – 1:40 arányban hígítsuk.
A tisztítási technológiától függően vigyük fel a felületre a terméket. Ha a tisztítandó felület engedi, hagyjuk a felületen hatni, ha lehetőség van rá, mechanikusan lazítsuk fel a szennyeződést, majd bőségesen öblítsük le.
Átlagos szennyeződésnél – a technológiától függően – 1:100-tól 1:400-ig hígítsuk a terméket.

Figyelmeztetés:
Az oldatot ne hagyjuk megszáradni a tisztítandó felületen. Lehetőleg árnyékban alkalmazzuk. A túl forró felületeket taszítás előtt hűtsük le. Ne használjuk alumínium felületeken, és annak ötvözetein.

maró   VESZÉLY

  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
  • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
    Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
  • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.

Veszélyt meghatározó összetevő: kálium-hidroxid, dinátrium-metaszilikát

Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: < 5%: nem ionos és kationos felületaktív anyagok, EDTA és sói és foszfonátok.

UN 1719

További információk

kiszerelés

1 liter, 5 liter