PC gépi mosogatószer

1.488 Ft5.701 Ft

A mosogatószer garantálja a tányérok, evőeszközök, fazekak és poharak teljes és higiénikus mosását. Könnyedén eltávolít bármilyen piszkot.

Törlés
Cikkszám: 021 Kategória:

Leírás

74 / 100

PC gépi mosogatószer

Leírás:
Nagy zsírtalanító hatású folyékony lúgos gépi mosogatószer. Garantálja a tányérok, evőeszközök, fazekak és poharak teljes és higiénikus mosását. Könnyedén eltávolítja az odaszáradt ételmaradványokat és bármilyen piszkot, tökéletesen tisztán hagyva az edényeket maga után. A magas zsírtalanító hatás biztosítja a tökéletes öblítést anélkül, hogy maradványokat vagy opálosodást hagyna maga után. Ne felejtse el a mosogatógép rendszeres tisztítását, az F38 nevű termékünkkel, illetve a vízlágyító só tablettáinak pótlását!

Minőségét megőrzi: gyártástól számított 2 évig.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: A víz keménysége francia fokokban (F) van meg adva. A termék adagolása kimondottan pontos és állandó, ha automata adagoló pumpákat alkalmaznak.

VízKeménységeAdagolás
Lágy(0-15 F)1-2 g/l
Közepes(15-25 F)3 g/l
Kemény(25 felett)3-5 g/l

 

maró   FIGYELEM

  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P309+P310 Expozíció vagy rosszullét esetén: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Veszélyt meghatározó összetevő: Nátrium-hidroxid

Összetevők a 648/2004/EK szerint: 5%-nál kevesebb nem ionos felületaktív anyagok, EDTA és sói

UN 1719

További információk

kiszerelés

1 liter, 5 liter