PC Habosítható klóros tisztítószer

1.539 Ft5.953 Ft

Ez a tisztítószer „A felület fertőtlenítő”. A szerves eredetű szennyeződéseket hatékonyan eltávolítja. Hígítva nem károsítja a felületet.

Törlés
Cikkszám: 013 Kategória:

Leírás

76 / 100

PC Habosítható klóros tisztítószer

„A felület fertőtlenítő”

Leírás:
Aktív klóros, kiválóan habosítható lúgos, higiénizáló tisztitószer. A szerves eredetű szennyeződéseket hatékonyan eltávolítja. Hígítva nem károsítja a felületet. Minden szerves lerakódást eltávolít. Az aktív klóros hatóanyaga a kezelt felületeket higiénizálja és csillogóvá teszi. Gátolja a vízkőképződést. Szilárd felületek tisztítására használjunk habosító gépet vagy szivacsot/kefét. Hígítási arány 0,5-3% (literenként 5-30 gramm)

Figyelmeztetés:
Egyes műanyagokat az aktív klór megtámadhat, azon elszíneződést okozhat. Más készítményekkel ne keverjük!

Tárolása:
Az ideális tárolás szobahőmérsékleten! Alacsonyabb hőfokon a magas hatóanyagtartalom miatt szétválás előfordulhat. Melegítéssel majd felrázással, az eredeti állapot visszaállítható.
Minőségét a gyártástól számított 9 hónapig megőrzi.

Környezetre veszélyes  maró   FIGYELEM

  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  • P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
  • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
  • P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS HÁNYTATNI!
  • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.

Veszélyt meghatározó összetevők: nátrium-hidroxid, nátrium-hipoklorit

Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: <5%: anionos és nem ionos felületaktív anyagok, klóralapú fehérítőszer, foszfonátok.

További információk

kiszerelés

1 liter, 5 liter