Savas fémtisztító és vízkőoldó

1.551 Ft6.000 Ft

Ennek a fémtisztító terméknek a cement feloldása mellett, jó rozsdamaró és vízkő eltávolító képessége is van. Ásványi savakból és inhibitorokból áll.

Törlés
Cikkszám: 027 Kategória:

Leírás

73 / 100

Savas fémtisztító és vízkőoldó

„Beton és rozsdaoldó”

Ásványi savakból és inhibitorokból álló, enyhén viszkózus folyadék, amely a festett és kerámia felületeken található cement és vízkő lerakódásokat megpuhítja és feloldja.
A cement feloldása mellett, a terméknek jó rozsdamaró és vízkő eltávolító képessége is van.

Alkalmazási területek:

 • csővezetékek tisztítása vízkőtelenítése, rozsdaeltávolítása.
 • Betontermelő vállalatok, betonkeverő berendezések és építkezési vállalatok.
 • Ajánlott az új, cementtel beszennyezett padlózatok, burkolatok, borítások tisztítására.

Normál alkalmazás esetén oldja fel 20-50% arányban vízzel. Permetezze a lehetőleg száraz tisztítandó felületre, hagyja hatni pár percig, majd öblítse le.

Minőségét megőrzi: a gyártástól számított két évig.

Figyelmeztetés: Más készítményekkel ne keverjük!

maró  ártalmas mérgező   FIGYELEM:

 • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
 • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 • H335 Légúti irritációt okozhat.
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
 • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P302+P352 Ha a BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel.
 • P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS HÁNYTATNI.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.Veszélyt meghatározó komponens: sósav

Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: <5% nem ionos felületaktív anyag, foszfonátok

További információk

kiszerelés

1 liter, 5 liter