Szintetikus mosópor – Patyolat Super F

4.126 Ft19.839 Ft

Felületaktív szintetikus mosópor. Színes és fehér textíliák mosószere, mely takarékos és minőségi mosást tesz lehetővé.

Törlés
Cikkszám: 007 Kategória:

Leírás

74 / 100

Szintetikus mosópor – Patyolat Super F

Leírás:
Felületaktív szintetikus mosópor. Színes és fehér textíliák mosószere, mely takarékos és minőségi mosást tesz lehetővé. Tapasztalatok alapján kiválasztott összetevői eleget tesznek vásárlóink azon igényeinek, hogy a textíliák eredeti színét megtartva, azokat kímélve tudnak makacs szennyeződéseket eltávolítani.

Az adagolás mértékét az egyedi körülmények befolyásolhatják.
Mosás 30-55°C-on: viszkóz, szintetikus alapanyagokból készült finom ruhaanyagok, pamut és hőérzékeny kevert anyagok.
Mosás 30-55°C-on: pamut, len, poliészter színtartó ruhaneműk.

Tárolása: hűvös száraz naptól és sugárzó hőtől távol.
Minőséget megőrzi: a gyártástól számított két évig.

Ajánlott adagolás g / kg-ban (száraz ruhához)

Vízkeménység foka:LágyKözepesKemény
Főmosás6810
Előmosás141620
Mosás előmosás nélkül182123

maró   VESZÉLY

  • H315 Bőrirritáló hatású.
  • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
  • H335 Légúti irritációt okozhat.
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • P260 A por belélegzése tilos.
  • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
    Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
  • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.

Veszélyt meghatározó összetevő: nátrium-metaszilikát, 4 nátrium-(C10-13 szekunder alkil)-benzolszulfonsav

Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: 5 – 15% zeolitok, <5%: foszfátok, polikarboxilátok, szappan, anionos és nem ionos felületaktív anyagok.

További információk

kiszerelés

5 kg, 25 kg