Tisztítószer PC Ipari gépi

2.039 Ft8.449 Ft

A folyékony tisztítószer fékezett habzású, amely közületek, ipari padlók, garázsok, műhelyek tisztítására alkalmas. A termék tisztító hatása kiválóan érvényesül, amennyiben forgókefés padlófelmosó géphez használjuk.

Törlés
Cikkszám: 016 Kategória:

Leírás

74 / 100

Tisztítószer PC Ipari gépi

Leírás:
Fékezett habzású, folyékony tisztítószer közületek, ipari padlók, garázsok, műhelyek tisztítására. A termék tisztító hatása kiválóan érvényesül, amennyiben forgókefés padlófelmosó géphez használjuk.  A kefék mechanikus ereje a termék nagy emulzió képességével kombinálva, tökéletes tisztaságot garantál még a különösen szennyezett padlóknál is.

Használati utasítás:
A hígítás minimum 1:5, egyéb hígítási arányok a szennyezettségtől függően vízzel történik.
Általános hígítás ipari padlók esetében 1:40 – 1:60, közületek tisztításánál 1:200-1:400.
Ezek a hígítások három nagyon fontos paraméter, a szennyeződés típusa, a padló típusa és az alkalmazott padlómosó gép típusának függvényében kerülnek felhasználásra. Normál határokon belül maradva a hígítás a fentiek szerint történik.
Felmosás után nincs szükség öblítésre, elegendő a padlón maradt felmosóvizet felszívni.

Tárolása: hűvös száraz fagytól és sugárzó hőtől mentes raktárban.

Minőségét megőrzi: bontatlan csomagolásban a gyártástól számított két évig.

maró   VESZÉLY

  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
  • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
  • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.

Veszélyt meghatározó összetevő: kálium-hidroxid

Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: 5 – 15% nem ionos felületaktív anyagok, < 5%:  foszfátok, EDTA és sói.

UN 1719

További információk

kiszerelés

1 liter, 5 liter