Vízkőoldó – PC DS2

1.142 Ft3.953 Ft

Só-és foszforsav alapú vízkőoldó, mely kézzel vagy géppel, padozatokról, wc csészéről, csempéről, rövid hatásidő után eltávolítja a vízkőlerakódásokat.

Törlés
Cikkszám: 009 Kategória:

Leírás

75 / 100

009-Vízkőoldó – PC DS2

Leírás:
Só-és foszforsav alapú vízkőoldó, mely 5-20 %-ban kézzel vagy géppel, padozatokról, wc csészéről, pissoarokról, csempéről, rövid hatásidő után eltávolítja a vízkőlerakódásokat. Napi takarítás esetén, 2-5 %-os (10 liter vízhez 2-5 dl) oldat is elegendő lehet, viszont rendkívüli szennyeződések esetén, az 50 %-os koncentráció lehet a megoldás, mely után, öblítés javasolt. Fizikai ráhatás, elsősorban kefe használata javasolt!

Figyelmeztetés:
Kerüljük krómozott felületeken, horganyon és könnyűfémen való használatát. Tárolása száraz hűvös, jól szellőztethető raktárban sugárzó hőtől, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve.
Minőségét, szavatosságát bontatlan csomagolásba két évig megőrzi.

ártalmas mérgező   FIGYELEM

  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H315 Bőrirritáló hatású.
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • H335 Légúti irritációt okozhat.
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
  • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P401 Tárolás: hűvös, napfénytől védett helyen, élelmiszerektől, italoktól távol.
  • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint

Veszélyt meghatározó összetevők: sósav, foszforsav

Összetétel a 648/2004/EK rendelet szerint: 5 – 15% foszfátok, 5%-nál kevesebb nem ionos felületaktív anyag és foszfonátok. Illatanyagot tartalmaz.

UN 1805

További információk

kiszerelés

1 liter, 5 liter