Vízkőoldó PC F38 Extra

2.650 Ft11.150 Ft

Ez a vízkőoldó folyékony, savas HABOSÍTHATÓ tisztítószer, zsír és vízkőlerakódások tökéletes eltávolításához.

Törlés
Cikkszám: 011 Kategória:

Leírás

75 / 100

Vízkőoldó PC F38 Extra

Leírás:
Folyékony, savas HABOSÍTHATÓ tisztító-vízkőoldó szer, vízkőlerakódások tökéletes eltávolításához. A savtartalom és tisztító hatás megfelelő kombinációjának köszönhetően a mosogatógép legrejtettebb zugaiból és legfontosabb részeiből- porlasztófejek, szűrők, fűtőszálak stb. – eltávolítja a különböző zsír- és vízkőlerakódásokat. Mosogatógépek és forrázóteknők időszakos vízkőoldására. Kerámiák, csempék, szaniterek, zuhanyozók stb. tisztítására és vízkőoldására.

Használati utasítás:
Berendezések tisztításához 1:30-1:60, kézii tisztításhoz 1:5-1:30 arányban hígítsuk.
Az oldatot habosított géppel vagy szivaccsal vigye fel, néhány percig hagyjuk hatni, majd öblítse le.
Makacs szennyeződénél töményen is használhatja. Kézi felhasználásnál használjon gumikesztyűt.

Figyelmeztetés: Márványon, betonon, horganyzott felületen ne használjuk.

Tárolása:
Száraz hűvös, jól szellőztethető raktárban, sugárzó hőtől, nyílt lángtól és élelmiszerektől távol.
Minőségét a   gyártástól számított két évig megőrzi.

maró   VESZÉLY

  • H314 H290 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet.
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
  • P280  Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal le kell mosni. A bőrt le kell öblíteni, az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell venni és azonnal zuhanyozás.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P309+P310 Expozíció vagy rosszullét esetén: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
  • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.

Veszélyt meghatározó komponens: foszforsav Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: 30%-nál több foszfátok, 5 – 15%: nem ionos felületaktív anyag, < 5%: anionos felületaktív anyag és foszfonátok.

További információk

kiszerelés

1 liter, 5 liter