Vízkőoldó PC F38

2.051 Ft8.500 Ft

Ez a vízkőoldó folyékony, savas tisztító-vízkőoldó szer, zsír és vízkőlerakódások tökéletes eltávolításához. Makacs szennyeződénél töményen is használható.

Törlés
Cikkszám: 012 Kategória:

Leírás

75 / 100

Vízkőoldó PC F38

Leírás:
Folyékony, savas tisztító-vízkőoldó szer, vízkőlerakódások tökéletes eltávolításához. A savtartalom és tisztító hatás megfelelő kombinációjának köszönhetően a mosogatógép legrejtettebb zugaiból és legfontosabb részeiből- porlasztófejek, szűrők, fűtőszálak stb. – eltávolítja a különböző zsír – és vízkőlerakódásokat. Mosogatógépek és forrázóteknők időszakos vízkőoldására. Kerámiák, csempék, szaniterek, zuhanyozók stb. tisztítására és vízkőoldására.

Használati utasítás:
Berendezések tisztításához 1:30-1:60, kézii tisztításhoz 1:5-1:30 arányban hígítsuk. Az oldatot szivaccsal vigye fel, néhány percig hagyjuk hatni, majd öblítse le. Makacs szennyeződénél töményen is használhatja. Kézi felhasználásnál használjon gumikesztyűt. Figyelmeztetés: Márványon, betonon, horganyzott felületen ne használjuk.

Tárolása:
száraz hűvös, jól szellőztethető raktárban, sugárzó hőtől, nyílt lángtól és élelmiszerektől távol.
Minőségét a gyártástól számított két évig megőrzi.

maró   VESZÉLY

  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
  • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P309+P310 Expozíció vagy rosszullét esetén: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
  • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.

Veszélyt meghatározó komponens: foszforsav.
Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: 15 – 30% több foszfátok, 5%-nál kevesebb: nem ionos felületaktív anyag és foszfonátok.

További információk

kiszerelés

1 liter, 5 liter